WYCIECZKA:

PRAGA i KUTNA HORA

Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Uczestnikami projektu są uczniowie I klasy LO.

W trakcie czterech lekcji młodzież dowie się m.in. jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak opłacać składki przy prowadzeniu własnej firmy. Lekcje z ZUS prowadzi nauczyciel przedsiębiorczości pani Wiesława Niedbała.
Zwieńczeniem projektu jest Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się 27 listopada 2018 roku w szkole, zaś drugi etap wojewódzki 15 marca 2019 roku.
Dla finalistów olimpiady przewidziane są nagrody rzeczowe, a także dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, dodatkowe punkty w rekrutacji, a nawet indeksy.
Patronat honorowy nad projektem sprawują: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”

Uczestnikami projektu są uczniowie I klasy LO, a opiekunem p. mgr Wiesława Niedbała.
Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo realizowany jest jako Innowacja pedagogiczna, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.
Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:
•szukają pomysłu na produkt,
•przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
•gromadzą kapitał,
•podejmują działania marketingowe,
•produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
•prowadzą dokumentację finansowo-księgową,
•podejmują ryzyko biznesowe.
Uczniowie biorący aktywny udział w pracach projektu, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.


100 projektów edukacyjnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Jesteśmy jedną ze 100 szkół w Polsce, która została zwycięzcą konkursu grantowego Narodowego Banku Polskiego

„My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju, wynalazkach i inwestycjach, a jednocześnie kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są okazją do przygotowania niekonwencjonalnych obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych dwudziestolecia międzywojennego. Innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, będą stanowić źródło inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia, przygotowującego obchody.

Realizacja dofinansowanych projektów odbywa się od 1 października do 31 grudnia 2018 r..

Zadania konkursowe w ZS Przecław realizują klasy 1 i 3 LO wraz z opiekunkami: p. E. Bałą i p. M.Wąż. W finałowym biegu questingowym pisanym życiorysami budowniczych II Rzeczpospolitej naszej gminy weźmie udział cała społeczność szkolna ZS Przecław. /MW/


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Licealiści ZS Przecław włączyli się w kolejną akcję czytelniczą tj. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i 28.09 br. w bibliotece szkolnej spotkali się z klasą IVb SP Przecław na lekturę przygód Mikołajka. Uczniowie klasy 3LO Lena Mazurkiewicz i Jan Marszałek swoją interpretacją tekstu mocno zainteresowali młodszych kolegów. To ważne święto czytelnicze, a jego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.

Opiekunem akcji w ZS Przecław była p. M.Wąż.

/MW/


Uczniowie klasy 3 LO, nad którymi opiekę sprawuje p. Stanisław Wilczyński realizują projekt konkursowy RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ.

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ośrodek KARTA ogłosił konkurs historyczny dla młodzieży, odniesiony do Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Ten dokument, umieszczony na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” (nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl), to 111-tomowy album z wyrazami wdzięczności dla narodu amerykańskiego, które w 1926 roku podpisało 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości, z prezydentem Mościckim, marszałkiem Piłsudskim, rządem, generalicją, władzami samorządowymi, kościelnymi, społecznościami szkół wyższych oraz uczniami wszystkich szkół średnich i powszechnych. W tak wyjątkowy sposób polskie społeczeństwo uhonorowało 150. rocznicę niepodległości USA, jednocześnie dziękując Ameryce za olbrzymią pomoc dyplomatyczną i materialną w okresie tworzenia II Rzeczpospolitej.

Najmłodsi podpisujący Deklarację urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości. Niektórzy z podpisanych wciąż żyją. Stąd tytuł konkursu: RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ.

Biorąc pod uwagę historię i tradycję szkół, instytucji, miejscowości czy rodzin, których historia sięga roku 1926, Ośrodek KARTA uważa, że przez losy absolwentów, mieszkańców, pracowników bądź członków rodzin, których autografy znalazły się w Deklaracji, możliwe jest opowiedzenie o wieku Niepodległej; o różnych wymiarach walki o własne państwo, ale także o odbudowywaniu kraju po II wojnie, ponownym odzyskaniu bytu niepodległego i różnych wymiarach troski o jego kształt i trwałość – w całym stuleciu. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 12–19 lat.


Salon Maturzystów

24 września br. uczniowie klasy trzeciej LO w Przecławiu wzięli udział w corocznym Salonie Maturzystów - spotkaniu organizowanym przez „Perspektywy”. Wyjazd do Rzeszowa był okazją do zaznajomienia się z ofertą studiów, zasadami rekrutacji i planowanymi, nowymi kierunkami kształcenia. Tegoroczny Salon Maturzystów odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim i tam młodzież, zasiadając w auli, wysłuchała wykładów:
Czy umiesz czy nie umiesz liczyć na siebie - poprowadzonego przez p. Piotra Ludwikowskiego
Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego - wygłoszonego przez p. Teresę Bulską

Poniedziałkowy wyjazd to kolejny krok, który ma pomóc uczniom najstarszej klasy ZS Przecław w wyborze właściwej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Opiekunką grupy była wychowawczyni klasy 3 LO, p. A.Wolak.

 


Powiatowe Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mielcu

Uczeń naszej szkoły Adrian Pleban zajął I miejsce w INDYWIDUALNYCH ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH w rzucie dyskiem chłopców w dniu 18.09.2018r.

GRATULUJEMY!Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Gimnazjum

02.11.2018

10, 11, 12.04.2019 - egzamin gimnazjalny

17.04.2019  - egzamin ósmoklasisty, język obcy

30.04.2019

02.05.2019

19.06.2019

 

Liceum Ogólnokształcące

2.11.2019

6, 7, 8.05.2019 - egzamin maturalny

02.05.2019

12.04.2019 - egz. gimnazjalny, język obcy

17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty, język obcy

30.04.2019

19.06.2019