Urząd Miejski w Przecławiu        Kuratorium Oświaty w Rzeszowie       Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie       Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa w Dobryninie     Szkoła Podstawowa w Kiełkowie    Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich    Szkoła Podstawowa w Przecławiu      Szkoła Podstawowa w Rzemieniu    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie