REGULAMIN KONKURSU "I zaczęła się niepodległość..."

 Pamiętaj:

Biorąc udział w konkursie nic nie tracisz, zdobywasz natomiast nowe doświadczenia.

Cele konkursu:

Zasady konkursu:

W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Zespołu Szkól w Przecławiu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie (założenie) konta na platformie moodle (inne niż standardowe dla ćwiczeń matematycznych - link poniżej) i podanie prawdziwych danych osobowych.

Czas trwania: od 06.11.2016r. godz. 15:00 do 8.11.2016r. godz. 23:59

Chętni uczniowie rozwiązują quiz on-line.
Maksymalny czas przeznaczony na rozwiązanie quizu to 45 minut.

Nagrody:

1. Uczniowie, którzy prawidłowo utworzą konto i rozwiążą quiz na min 60% (24pkt) otrzymają ocenę cząstkową „bardzo dobry" z informatyki (waga 20%).
2. Rozwiązanie testu na 90% i więcej (36 punktów i więcej) uprawnia ucznia do otrzymania oceny cząstkowej „bardzo dobry" z historii (waga 35%).
3. Dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami otrzyma drobne upominki rzeczowe.
4. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który zdobędzie najwyższą ilość punktów z testu.
W przypadku uzyskania przez kilku uczniów takich samych wyników punktowych o ostatecznej lokacie decyduje czas potrzebny uczniowi na rozwiązanie testu.
5. Laureaci konkursu (miejsce I, II, III) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Tok postępowania:

1.       Kliknij na link:

http://zsprzeclaw.nazwa.pl/moodle312/course/view.php?id=6

2.       Kliknij Zacznij teraz od tworzenia własnego konta UWAGA: Podaj prawdziwe dane jak chcesz wziąć udział w konkursie.

3.       Zaloguj się na poczcie podanej podczas rejestracji. (jeżeli nie ma listu sprawdź SPAM).

4.       Znajdź list od „Admin User” i kliknij na link w nim znajdujący się.

5.       W przeglądarce klikaj po kolei  Kursy, Historia, 11 listopada

6.       W pole klucz wpisz 11listopada (bez spacji) i kliknij Zapisz mnie  a następnie Spróbuj  teraz rozwiązać quiz.

Uwaga:
Liczba podejść 1
Liczba pytań 40

Czas na rozwiązanie 45 minut

Powodzenia