Otwarcie Muzeum Szkolne im. Stanisława Harli  aktualnie

 

 W roku szkolnym 2004/2005 w Zespole Szkół w Przecławiu powołano do życia Muzeum Szkolne im. Stanisława Harli. W pracach nad powstaniem muzeum brali udział nie tylko nauczyciele, lecz również osoby spoza szkoły i uczniowie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 22. III 2005. Wyposażenie zbiorów stanowią przedmioty i narzędzia codziennego użytku z II poł. XIX oraz I i II poł. XX wieku używane przez mieszkańców gminy Przecław.

Najliczniejszą część ekspozycji stanowią lampy naftowe, które były na wsi używane do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarskich. Kolejny dział zbiorów stanowią żelazka na duszę, które były używane przez gospodynie wiejskie w I poł. XX w. Ciekawy zbiór, chociaż nieliczny, stanowią militaria pochodzące z okresu II wojny światowej (pojedyncze egzemplarze pocisków, bagnety) i wyposażenie żołnierzy LWP (maski przeciwgazowe, mundur i hełm).

Liczną grupę stanowią eksponaty związane z pracą na roli i w domu wiejskim. Do ciekawych eksponatów zaliczyć można: kołowrotek, sierpy, kosy, podkowy, rzeszoto do przesiewania mąki, szczotki do czesania lnu, wyżymaczki do bielizny, tary do prania, maselnice, prawidła do butów (oficerek). Ponadto osobliwością tej grupy eksponatów jest wiklinowy wózek dla dziecka.

Ważnym eksponatem jest fragment macewy pochodzącej z nieistniejącego już cmentarza żydowskiego na Podolu.

Kolejnym działem wyposażenia kącika muzeum szkolnego, wzbudzającym zainteresowanie uczniów Zespołu Szkół jest część archiwalna, która zawiera dokumenty z lat 1867- 1955. Najciekawszym eksponatem jest pismo do urzędu poborowego w Ropczycach z 1878 roku i karta pracy przymusowego robotnika z II wojny światowej.

Działem, który jest w trakcie rozbudowywania to zbiory numizmatyczne. Najliczniejszą grupę stanowią monety i banknoty z okresu PRL-u.

Nie sposób umieścić wszystkich eksponatów w naszym muzeum, dlatego organizujemy wystawy tematyczne. Obecnie jest to wystrój wiejskiej kuchni z przełomu XIX i XX w.

Opiekunowie muzeum dbają również o pobliskie nekropolie: Cmentarz Parafialny w Przecławiu , Cmentarz z I wojny światowej Tuszyma- Biały Bór nr 500 i Cmentarz Parafialny Rzochów.

            Istnienie muzeum to przedsięwzięcie długofalowe, dlatego w najbliższym czasie zamierzamy:

- gromadzić ciekawe zbiory,

- opracować opis eksponatów,

- opracować historię placówek oświatowych w formie map, reprodukcji fotograficznych, dokumentów związanych z ich pracą.

  

                                                                                                                       Piotr Wolak