Projekty edukacyjne 2012 i inne

Tytuł
Projekt edukacyjny klasy IIB pt. "Na własny rachunek- jak założyć własną firmę."
Wykorzystanie brył platońskich do rozwiązywania zadań z matematyki
Twoja wiedza i kreatywność szansą na sukces - Magurski..
Jak racjonalnie się odżywiać? - pro. eduk. kl.2f
Twoja wiedza i kreatywność szansą na sukces
Projekt kl. 3a "Boże Narodzenie w różnych krajach świata"
Wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej dorzecze pradoliny górnej Wisły
Podsumowanie projektu "Kreatywni na co dzień"
Projekt "Kreatywni Na Co Dzień"
Galeria Uczniów Wybitnych 2009
Projekt "Wiejskie szkoły z pomysłem..."
Projekt "Poznajemy stolicę naszej ojczyzny"
Projekt "My travel around the world

Strona główna
Zespołu Szkół w Przecławiu