Projekty edukacyjne rok szkolny 2014/2015

Klasa Tytuł
1LO Zakładamy własną firmę
2c Entomuzykologia - czy znana i propagowana? FILM Podsumowanie
2d Polscy olimpijczycy - czy bliscy współczesnym uczniom?
- prezentacja PDF PowerPoint
2e W zdrowym ciele zdrowy duch.

VI edycja projektu edukacyjnego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej

Strona główna
Zespołu Szkół w Przecławiu