Strona główna
 Zespołu Szkół w Przecławiu

 


Projekt o tematyce europejskiej “Digital Fairytales” opracowali uczniowie grupy pierwszej klasy Ib pod kierunkiem mgr Barbary Kapusty.

W drugim półroczu roku szkolnego 2007/2008 moja grupa klasy pierwszej b realizowała projekt Digital Fairytales. Naszym partnerem była szkoła z Sentrupert w Słowenii. Partnera do projektu znalazłam za pośrednictwem portalu etwinning (www.etwinning.net), który ułatwia nawiązywanie kontaktów między szkołami europejskimi. Głównym celem projektu było urozmaicenie nauki języka angielskiego oraz praktyczne wykorzystanie języka do komunikacji z obcokrajowcami. Współpracę rozpoczęliśmy na początku lutego. Każdy z moich uczniów otrzymał adres mailowy ucznia z Sentrupert. Przez korespondencję drogą mailową zdobywali informacje na temat swoich nowych kolegów, ich szkoły, miejscowości i kraju. Następny etap pracy polegał na wybraniu jednej polskiej legendy, opracowaniu jej wersji anglojęzycznej i przesłaniu jej do Słowenii. Zdecydowaliśmy się na ,,Legendę o Smoku Wawelskim". Uczniowie podzielili się na grupki i przetłumaczyli dwie wersje legendy na język angielski, a ja wysłałam je do naszych partnerów. Słoweńscy uczniowie również przesłali nam wersję anglojęzyczną swojej sławnej ,,Legendy o Mężczyźnie z Rzeki", którą uczniowie Ib przetłumaczyli na język polski i stworzyli  2 prezentacje multimedialne: w języku polskim i angielskim. Wersję anglojęzyczną przeczytała Kinga Dudek a polskojęzyczną Ewa Jaworska. Udźwiękowieniem prezentacji i stworzeniem strony internetowej naszego projektu zajęli się Paweł Najuch i Mateusz Najuch. Na zakończenie uczniowie przygotowali plakaty ze zdjęciami oraz krótkimi informacjami o Słowenii i życiu ich korespondencyjnych kolegów i koleżanek. Sądzę, że dzięki temu projektowi uczniowie rozwinęli praktyczną umiejętność używania języka angielskiego do komunikacji i zwiększyli swoją kompetencję językową. Ponadto, wzbogacili swoją wiedzę na temat Słowenii i zawarli nowe znajomości z młodzieżą z tego kraju.


Projekt artystyczny - "W matce zamknięty cały świat" http://www.mamaprzeclaw2008.yoyo.pl/.  Opracowali uczniowie klasy III c, IIId, Ia, IIf oraz wybrani uczniowie z wszystkich klas gimnazjum pod kierunkiem mgr Elżbiety Bały

Projekt , który przygotowaliśmy, to efekty moich obserwacji gimnazjalistów. Chciałam przybliżyć uczniom i ich mamom siebie na wzajem. To młodzi ludzie, trochę zagubieni we współczesnym świecie, udający dorosłych i nie potrzebujących nikogo. Niestety, rzeczywistość jest inna. Myślę, że dzięki zaangażowaniu się uczniów w ten projekt zaistniała możliwość poznania się na nowo dzieci z matkami.
Młodzi gimnazjaliści mają świadomość, że  ten temat  został  przeze mnie specjalnie  wybrany. Zaakceptowali i zrozumieli moje intencje, doszli do wniosku, że warto go zrealizować. To szkoła jest miejscem, w którym zaczyna się proces twórczy młodego człowieka, to nauczyciel jest przewodnikiem ucznia, doradcą , wychowawcą. Jednak  matka jest tą najważniejszą osobą, do której zawsze się wraca. Sądzę, że i młodzi docenią to, co robią ich mamy, spróbują pomóc, przejąć niektóre obowiązki, bo oprócz tego mama to też zwykły człowiek mający słabości, złe dni, problemy. Stąd pomysł zorganizowania koncertu, przygotowania dla matek upominków, stworzenie własnych tekstów (wiersze, baśń), które  opowiadają o  tym, jak wygląda życie  mam ich perspektywy. Projekt ten miał na celu pokazanie uczniowi jak ważna jest matka w życiu dziecka ale i pokazanie  matkom dziecka, dziecka twórczego, inteligentnego, dojrzałego.
 

Projekt matematyczny- "Wielcy matematycy polscy". Opracowali uczniowie klasy III b pod kierunkiem mgr Grażyny Gurbiel
Opis:
Projekt pozwolił uczniom poznać bliżej postacie polskich matematyków i ich wkład w rozwój tej dziedziny nauki. Uczniowie zrealizowali projekt z wykorzystaniem narzędzi i programów komputerowych.
Wykorzystano między innymi takie programy:
FlipAlbum, Adobe Photoshop CS3, Adobe Flash CS3,  Catcher 1.1, PowerPoint, Expressivo,

Ulead VideoStudio 11 Plus oraz wiele innych.
Zadaniem uczniów było:
Ø  
wyszukanie informacji dotyczących postaci i osiągnięć polskich matematyków w różnych źródłach i ich selekcja
Ø  
wykonanie wirtualnej książki
Ø   napisanie artykułu do szkolnej gazetki
Ø   nagranie filmu z wywiadu, w którym sami byli aktorami
Ø  
przygotowanie kampanii reklamowej i prezentacja na forum szkoły
Ø   wykonanie zaproszeń dla gości
Ø   wykonanie portretów wybranych matematyków.
Dzięki projektowi uczniowie nauczyli się pracować w grupie, rozwijać swoje zdolności twórcze, pokazywać innym swoją aktywność artystyczną.


Projekt społeczno - obywatelski - "Swoje znać, swoje chwalić" www.mojprzeclaw.republika.pl Opracowali uczniowie klasy II a, II b, I LO, II LO pod kierunkiem mgr Małgorzaty Wąż
Ten projekt jest kontynuacją działań podjętych w trakcie realizacji gimnazjalnej ścieżki edukacyjnej pt. „Nasze korzenie”, dzięki której młodzież miała okazję poznania lokalnego folkloru, obrzędów, twórców regionalnych i ich dzieł. Efektem pracy uczniów w gimnazjum było stworzenie szkolnego muzeum regionalnego, zaś projekt, jest ciągiem dalszym i pracy uczniowskiej, i podjętych już wcześniej treści w czasie realizacji licealnej ścieżki edukacyjnej pt. " Dziedzictwo kulturowe regionu". Służy on społeczności uczniowskiej naszej miejscowości, a ponieważ współpracujemy i z przedszkolem, i ze szkołą podstawową efekty pracy zaprezentowaliśmy również i im. Praca z różnymi pomysłami w tym projekcie dała młodzieży możliwość jeszcze lepszego poznania swojej miejscowości lub/i miejscowości, w której znajduje się ich szkoła. Połączyli tradycję ze współczesnością opracowując temat przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych. Wiedza została i utrwalona, i zaprezentowana w atrakcyjnej formie.
Chciałam, by Ci młodzi ludzie nie potraktowali swojej miejscowości jako nic nie znaczącego na mapie punktu, a w przyszłości „wyrwali się” stąd, by realizować swoje marzenia o bogactwie, karierze i lepszym życiu gdzieś w wielkim mieście lub za granicą za wszelką cenę. Teraz, kiedy zwiedzają inne miejsca, chłoną wiedzę i gromadzą wspomnienia. Projekt ten dał im także możliwość poczucia się w pełni gospodarzami swojego regionu, swojej miejscowości. W szkole praktykowane jest zwiedzanie i poznawanie gminy przez uczniów klas I gimnazjum w czasie wycieczki integracyjnej. A więc efekty pracy mojej grupy zostaną wielokrotnie wykorzystane.
Ponadto uczniowie i gimnazjum, i liceum właśnie teraz mają okazję poznać to, co znajduje się na wyciągnięcie ich ręki oraz podzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Jesteśmy także szkołą, która daje uczniowi możliwość i poznania, i korzystania z technik komputerowych. Projekt ugruntował wiedzę oraz dał możliwości twórczego wykorzystania znajomości obsługi programów komputerowych.


 

Konspekt lekcji matematyki w klasie I gimnazjum "Funkcja liniowa i jej wykres". Opracowała mgr Alfreda Należna


Konspekty opracowali nauczyciele uczestniczący w warsztatach matematycznych "Aktywne metody nauczania na lekcjach matematyki" pod kierunkiem mgr Bożeny Zięby:
mgr Agata Balcerzak, mgr Teresa Ciejka, mgr Urszula Czerw, mgr Halina Dębowska, mgr Elżbieta Głodzik, mgr Maria Greczka, mgr Halina Jakubowska, mgr Ewa Król, mgr Renata Lonczak, mgr Beata Machnik-Babula, mgr Grażyna Mądry, mgr, Alfreda Należna, mgr inż. Zenon Należny, mgr Henryk Pokrzywiński, mgr Jadwiga Rajpold, mgr Joanna Remiszewska, mgr Beata Robak, mgr Lucyna Skop, mgr Andrzej Skóra, mgr Lilianna Trębską, mgr Adam Żola mgr Anna Misiak, mgr Małgorzata Pach

Pobierz: zestaw.zip 1149kB, samorozpakujący się zestaw.exe 1128kB, pełna wersja pliku zestaw.doc 3002kB


Zielona Szkoła na Turystycznym Szlaku
organizatorzy mgr Maria Słodkowska i mgr Zenon Należny przy współpracy mgr Tadeusza Króla
- dokumenty i prace uczniów


 

Scenariusz Jasełek wystawionych w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu opracowany przez ks. Marka Kądzielawa katechetę w Gimnazjum w Przecławiu


Wszystkie dokumenty dotyczące uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego umieściłem na mojej prywatnej stronie internetowej.http://znalezny.w.interia.pl Zapraszam.