Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 zmieniony został ubezpieczyciel na firmę InterRisk (dotyczy to ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży).
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Informacja w sprawie oferty Interrisk na ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży