Jeżeli masz pytanie związane z tą szkołą to napisz. Na logiczne pytania odpowiadamy.

Imię:
E-mail:
Wiadomość:

Odpowiedź powinna być:

publiczna
prywatna
osobista
od informatyka
od dyrektora
Inna (podaj jaka):

Zadane pytania i odpowiedzi